ดิ้นไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ หลวงปู่พุทธะอิสระตอบโต้ชาวเน็ตอย่างเผ็ดร้อนแบบนี้!!

ข่าวว่า หลวงปู่พุทธะอิสระอยากได้สังฆราชตามใจชอบ ไม่เป็นไปตามกฏหมายมหาเถรสมาคมนั้น ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารย์อย่างกว้างขวาง แต่กระนั้น หลวง...


ข่าวว่า หลวงปู่พุทธะอิสระอยากได้สังฆราชตามใจชอบ ไม่เป็นไปตามกฏหมายมหาเถรสมาคมนั้น ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารย์อย่างกว้างขวาง แต่กระนั้น หลวงปู่ท่านก็ไม่ยอมเหมือนกัน จำต้องออกโรงมาตอบโต้บ้าง เพื่อบอกให้รู้ว่า ไผเป็นไผ ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้

“คนพันธ์ุนี้ใช่ไหม ที่เหมาะกับตำแหน่งพระสังฆราช
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว
ที่จริงคิดว่า ไม่อยากจะเอ่ยชื่อให้รำคาญ
การที่ฉันยกคุณธรรม สะอาด ฉลาด สว่าง สงบ ขึ้นมา เพื่อชี้ว่าสำหรับผู้เป็นสังฆราชองค์ที่ ๒๐ ควรจักมี มาเล่าสู่กันฟังโดยที่มิได้เอ่ยชื่อใคร ยกใคร หรือเหยียบใคร
แต่เห็นพวกลิ่วล้ออลัชชีทั้งในและต่างประเทศ ต่างดาหน้ากันออกมาแสดงความเดือดร้อนดังกับหนอนขี้โดนแฟ้บ
ถ้างั้นงานนี้ก็ให้มันชัดกันไปเลยว่า พุทธบริษัทจะเอาคนที่ปกป้องอลัชชี
ทั้งที่พระสังฆราชามีบัญชาให้สึกเพราะต้องอาบัติปาราชิก แต่ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั้งฆราวาสและบรรพชิต ต่างละเลย หนำซ้ำยังไปรับสินบน ทรัพย์สินเงินทองของอลัชชีชั่ว มาเป็นร้อยๆ ล้าน
ในขณะที่ตนดำรงตำแหน่งทั้งบริหาร ปกครอง และตุลาการสูงสุดของสังฆมณฑล กลับรับสินบนของจำเลย ปกป้องจำเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่จะบัญชาการคณะสงฆ์ได้หากไม่ผิดธรรมวินัย
– คนที่พูดว่า วัดปากน้ำ กับวัดพระธรรมกาย เป็นวัดพี่วัดน้อง หรือเสมือนหนึ่งว่าเป็นวัดเดียวกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นี่คำพูดของใคร?
– หนำซ้ำ ยังรับเงินของวัดพระธรรมกายมา ๑๐๐ ล้าน รับทองคำมาอีก ๑ ตัน ใครเป็นผู้รับ?
– แถมยังเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อ บุคคลที่ขาดจากความเป็นภิกษุแล้ว ขอพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นชั้นเทพญาณมหามุณี ถือว่าเป็นการหลอกลวงเบื้องสูง อย่างนี้มีที่ไหน?
– นายไชยบูลย์ หรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งปัจจุบันปลอมบวชอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้จ่ายเงินซื้อรถเบนซ์รุ่น Mercedes-Benz C-Class C180 Coupe มูลค่าสองล้านเก้าแสนกว่าบาท สมนาคุณให้แก่สมเด็จช่วงแห่งวัดปากน้ำ อีกทั้งสมเด็จช่วงยังมีส่วนพัวพันคดีรถหรู ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของดีเอสไอในปัจจุบัน เช่นนี้เหมาะที่จะเป็นพระสังฆราชไหม?
– ทุกวันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปี นายไชยบูลย์ หรือ อลัชชีธัมมชโยจำเลย จะต้องนำเงินมามอบให้แก่สมเด็จช่วง ประธานฝ่ายตุลาการสงฆ์สูงสุดของคณะสงฆ์ ทุกปี ปีละ ๕ ล้านบาท เช่นนี้เรียกว่ารับสินบนได้ไหม?
– และเป็นความจริงที่ใครๆ ก็มิอาจปฏิเสธได้ว่า สมเด็จช่วงเป็นอุปัชฌาย์ให้บวชแก่นายไชยบูลย์ เขาจะปกป้องกันไหม?
เมื่อสมเด็จช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีทั้งอำนาจ บารมี ร่ำรวยเป็นเศรษฐี จึงทะเยอทะยานอยากสนองตัณหา สะสมของมีค่า เพชรนิลจินดา แก้วแหวนเงินทอง ทรัพย์สมบัติ ที่ดิน และรถหรูมากมาย ดังที่เห็นในภาพ หนำซ้ำยังพยายามตีตนเสมอพระพุทธเจ้า ดังภาพเขียนที่มีตนอยู่ท่ามกลางพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ เช่นที่เห็น
คนแบบนี้หรือ คือผู้ที่จะมาเป็นต้นแบบของสังฆมณฑล ”


พุทธะอิสระ
loading...

You Might Also Like

0 ความคิดเห็น